X
یک سرگرمی بیهوده ، پرنامگان موسیقی ایران

یک سرگرمی بیهوده ، پرنامگان موسیقی ایران

  • 14 فروردین 1396
  • 99
  • 0
در کنار نوشته‏های گوناگون موسیقی، می‏توان به گونه‏هایی پرداخت که اساساً بیهوده‏اند و در بهترین حالت ابزار سرگرمی و وقت‏گذرانی. مطلب پیش رو دقیقاً از همان قماش است که در بردارنده شناخت به دردبخوری نیست و فقط نشا...
شبکه‌های ماهواره‌ای رهبر سلیقه‌های روحی- فکری جوانان

شبکه‌های ماهواره‌ای رهبر سلیقه‌های روحی- فکری جوانان

  • 14 فروردین 1396
  • 98
  • 0
رسانه های غربی با حمایت از این جوانان مرفه بی درد نه تنها توانستند پیروزی بزرگی در مقابل وزارت ارشاد بدست بیاورند بلکه توانستند کنترل فکری و روحی جوانان را هم در دست گیرند، خب وقتی موسیقی که توسط این موسیخی ها تولید می شود
نگاهی به کیفیت اجرایی جشنواره موسیقی فجر

نگاهی به کیفیت اجرایی جشنواره موسیقی فجر

  • 14 فروردین 1396
  • 101
  • 0
این دوره جشنواره موسیقی فجر به انتها رسید ، برنامه ها اجرا شدند ، و از آن برای دلسوزان موسیقی تنها خاطره ای باقی ماند
دی ان ان