Loading رویدادها
Canceled

شروع ثبت نام دوره های عالی آزاد کنسرواتوار تهران بهمن ماه 1401 زیر نظر وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری کشور با اعطا گواهینامه پایان دوره / مورد تایید وزارت علوم / قابل ترجمه رسمی / قابل ارزشیابی توسط سازمن های جهانی آموزشی همچون WES / ECE  آمریکا و کانادا

 

دوره های عالی آزاد کنسرواتوار تهران :

  • دوره کنسرواتواری نوازندگی و خوانندگی ساز و آواز ایرانی و جهانی
  • دوره کنسرواتواری معلمی ساز و آواز ایرانی و جهانی
  • دوره کنسرواتواری عمومی نوازندگی و خوانندگی ساز و آواز ایرانی و جهانی
  • دوره کنسرواتواری اجرایی ساز و آواز ایرانی و جهانی
  • دوره کنسرواتواری آهنگسازی تخصصی پایه و مقدماتی
  • دوره کنسرواتواری اهنگسازی تخصصی پیشرفته
  • دوره کنسرواتواری مبانی رهبری کر ارکستر
  • دوره کنسرواتواری رهبری کر و ارکستر

انتشار در شبکه‌های اجتماعی!