با شروع سال جدید 1402 اولین روز کلاس های دوره های عالی آزاد موسیقی در کنسرواتوار موسیقی تهران در سال 1402 در روز دوشنبه 14 فروردین ماه شروع شده است .