تحصیل در کنسرواتوار تهران

1401-7-25 08:00:04 +00:00

تحصیل در کنسرواتوار تهران : ثبت نام دوره های موسیقی از دوره های آموزش عالی آزاد موسسه آموزش عالی آزاد نهاوند است که با همکاری موثر کنسرواتوار موسیقی تهران برگزار می شود . این دوره را می توان تخصصی ترین دوره آموزش عالی موسیقی در کشور دانست. علاوه بر ارزش محتوایی این دوره ها بهره مندی از استادان مجرب و آهنگسازان خبره در تدریس دروس دوره ، مزیت های تحصیل در موسسه آموزش عالی آزاد نهاوند را چند برابر می کند. از دیگر دلایل بارز تحصیل در کنسرواتوار تهران و موسسه آموزش عالی آزاد نهاوند به شرح زیر است [...]